Pisma stwierdzające czynności cywilno-prawne. - Rozdział 5 - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty... - Dz.U.1958.1.3 - OpenLEX

Rozdział 5 - Pisma stwierdzające czynności cywilno-prawne. - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1970 r.

Rozdział  V.

Pisma stwierdzające czynności cywilno-prawne.

§  35-42 8
(uchylone).
8 § 35-42 uchylone przez § 48 rozporządzenia z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.70.7.59) z dniem 22 kwietnia 1970 r.