Czynności urzędowe. - Rozdział 2 - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty. - Dz.U.1958.1.3 - OpenLEX

Rozdział 2 - Czynności urzędowe. - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1970 r.

Rozdział  II.

Czynności urzędowe.

§  3-6. 3
(uchylone).
3 § 3-6 uchylone przez § 48 rozporządzenia z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.70.7.59) z dniem 22 kwietnia 1970 r.