Podania i załączniki do podań. - Rozdział 1 - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień... - Dz.U.1958.1.3 - OpenLEX

Rozdział 1 - Podania i załączniki do podań. - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1970 r.

Rozdział  I.

Podania i załączniki do podań.

§  1. 1
(uchylony).
§  2. 2
(uchylony).
1 § 1 uchylony przez § 48 rozporządzenia z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.70.7.59) z dniem 22 kwietnia 1970 r.
2 § 2 uchylony przez § 48 rozporządzenia z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.70.7.59) z dniem 22 kwietnia 1970 r.