§ 4. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  4.
Sprawozdania rachunkowości materiałowej obejmują:
1)
sprawozdania o zmianach w stanie inwentarza materiałów jądrowych;
2)
sprawozdania o bilansie materiałów jądrowych.