§ 13. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  13.
1.
W przypadku przywozu materiałów jądrowych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przyjęcia ich od innej jednostki organizacyjnej działającej w kraju, odpowiedzialność za ich ewidencję spoczywa od momentu formalnego ich przyjęcia na kierowniku jednostki organizacyjnej dokonującej przywozu albo przyjęcia tych materiałów.
2.
W przypadku wywozu materiałów jądrowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przekazania ich innej jednostce organizacyjnej działającej na terenie kraju odpowiedzialność za ich ewidencję spoczywa do momentu formalnego ich przyjęcia przez inną jednostkę na kierowniku jednostki organizacyjnej dokonującej wywozu albo przekazania materiałów jądrowych.