[Ochrona prawna osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa] - Art. 6. - Szczególne zasady wynagradzania osób... - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 6. - [Ochrona prawna osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa] - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  6.  [Ochrona prawna osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa]

Osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054) dla funkcjonariuszy publicznych.