Art. 26. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 26. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  26. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych pierwsze sprawozdanie z dysponowania środkami Funduszu, za I kwartał 2022 r., w terminie 21 dni od dnia zakończenia tego kwartału.