Art. 25. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 25. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  25. 
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, składany w celu sfinansowania świadczenia teleinformatycznego w 2022 r., kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 5, składa w terminie do dnia 21 stycznia 2022 r.
2. 
Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy zmienianej w art. 21, wydaje opinię, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie później niż do dnia 14 lutego 2022 r.
3. 
Świadczenie teleinformatyczne jest wypłacane od dnia 1 marca 2022 r.