[Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego] - Art. 3. - Szczególne zasady... - Dz.U.2021.1079 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1079 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  3.  [Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego]

Właściwy wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez zakładającego lotnisko, zarządzającego lotniskiem lub Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.