[Użytkowanie wieczyste PAŻP] - Art. 29. - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku... - Dz.U.2021.1079 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Użytkowanie wieczyste PAŻP] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1079 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  29.  [Użytkowanie wieczyste PAŻP]

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie, w użytkowanie wieczyste nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, wydaną na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.