[Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej] - Art. 9. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 9. - [Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  9.  [Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej]
1. 
W przypadku głosowania w kraju koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2. 
W przypadku głosowania za granicą koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania pozostają w depozycie konsula do czasu stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy.