[Wejście w życie] - Art. 29. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 29. - [Wejście w życie] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  29.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.