[Uznanie za niebyłe głosowania za granicą w przypadku nieuzyskania jego wyników w odpowiednim terminie] - Art. 26. - Szczególne... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 26. - [Uznanie za niebyłe głosowania za granicą w przypadku nieuzyskania jego wyników w odpowiednim terminie] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  26.  [Uznanie za niebyłe głosowania za granicą w przypadku nieuzyskania jego wyników w odpowiednim terminie]

Jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania za granicą w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania w obwodach głosowania za granicą, głosowanie w tych obwodach uznaje się za niebyłe.