[Organizowanie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych w formie zdalnej] - Art. 22. - Szczególne zasady organizacji... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 22. - [Organizowanie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych w formie zdalnej] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  22.  [Organizowanie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych w formie zdalnej]

Szkolenia, o których mowa w art. 191e § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, mogą obywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.