[Przekazanie dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego protokołów głosowania w obwodzie] - Art. 21. - Szczególne zasady... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 21. - [Przekazanie dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego protokołów głosowania w obwodzie] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  21.  [Przekazanie dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego protokołów głosowania w obwodzie]

Przewodniczący okręgowych komisji wyborczych przekazują protokoły głosowania w obwodzie otrzymane od obwodowych komisji wyborczych dyrektorom właściwych miejscowo delegatur Krajowego Biura Wyborczego wraz z dokumentami, o których mowa w art. 314 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.