[Udzielenie przez wojewodę wsparcia w przeprowadzeniu wyborów] - Art. 18. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 18. - [Udzielenie przez wojewodę wsparcia w przeprowadzeniu wyborów] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  18.  [Udzielenie przez wojewodę wsparcia w przeprowadzeniu wyborów]

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek wójta lub z urzędu, wojewoda może udzielić wsparcia osobowego lub organizacyjnego urzędowi gminy w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.