Art. 26. - Szczególne wsparcie podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. - Dz.U.2022.2014 - OpenLEX

Art. 26. - Szczególne wsparcie podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2014

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1038) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 w ust. 1 i 2 wyrazy "30 września 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 2023 r.";
2)
w art. 31 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "30 września 2023 r.";
3)
w art. 48 wyrazy "30 kwietnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2023 r.".