Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 14 października 2020 r.
Art.  4b.  13 [Świadczenie pracy w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego lub świadczenie pracy zdalnej przez ubezpieczonego będącego pracownikiem wykonującym zawód medyczny - zachowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego]

 (uchylony).

13 Z dniem 5 września 2020 r. art. 4b utracił moc, zgodnie z art. 36 ust. 1 niniejszej ustawy.