Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 14 października 2020 r.
Art.  4a.  12 [Zasiłek opiekuńczy dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników]

 (uchylony).

12 Z dniem 5 września 2020 r. art. 4a utracił moc, zgodnie z art. 36 ust. 1 niniejszej ustawy.