Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1842 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  15zzu10 [Przesyłki nieobejmowane usługą dostarczania przesyłek pocztowych poleconych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej]

Przepisów art. 15zzu1-15zzu9 nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

1) Sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.