Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2020 r.
Art.  15zzs.  244

 (uchylony).

244 Art. 15zzs uchylony przez art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r., zob. art. 68 ust. 6 i 7 ustawy zmieniającej.