Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 14 października 2020 r.
Art.  14h.  89 [Podejmowanie przez organy samorządów zawodowych uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym]

 (uchylony).

89 Z dniem 5 września 2020 r. art. 14h utracił moc, zgodnie z art. 36 ust. 1 niniejszej ustawy.