Art. 31. - [Przenoszenie planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.340 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  31.  [Przenoszenie planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa]

(utracił moc).