[COVID-19 i przeciwdziałanie COVID-19 - pojęcia] - Art. 2. - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [COVID-19 i przeciwdziałanie COVID-19 - pojęcia] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  2.  [COVID-19 i przeciwdziałanie COVID-19 - pojęcia]
1. 
Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej, "COVID-19".
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o "przeciwdziałaniu COVID-19" rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1.