[Warunek otrzymania wsparcia przez operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym] - Art.... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 15zzzzl(3). - [Warunek otrzymania wsparcia przez operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  15zzzzl3 [Warunek otrzymania wsparcia przez operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym]

Warunkiem udzielenia wsparcia na podstawie przepisów art. 15zzzzl1 oraz art. 15zzzzl2 jest zaplanowanie wydatków w budżecie właściwego organizatora w celu sfinansowania rekompensaty w wysokości nie mniejszej niż w roku poprzednim oraz przekazanie przez organizatora operatorowi rekompensaty co najmniej w tej wysokości.