Art. 18. - Szczególne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.129 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  18. 

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583 i 830) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).