Art. 8b. - [Składowe opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  8b.  2 [Składowe opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi]

 Ceny, o których mowa w art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, stanowią jedyną składową opłat, jakie przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w tych przepisach, może stosować w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

2 Art. 8b dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.295) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lutego 2023 r.