Art. 26. - [Źródło finansowania rekompensat] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  26.  [Źródło finansowania rekompensat]

Rekompensaty, o których mowa w art. 12 ust. 1, są finansowane z Funduszu.