[Działania i zaniechania zagrożone karą pieniężną] - Art. 88. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 88. - [Działania i zaniechania zagrożone karą pieniężną] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  88.  [Działania i zaniechania zagrożone karą pieniężną]
1. 
Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
2. 
Producent, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach:
1)
art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub
2)
art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub
3)
art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

3. 
Importer, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach:
1)
art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub
2)
art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub
3)
art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.