[Przedłużenie okresu obowiązywania zakazu udostępnienia wyrobu] - Art. 78. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Przedłużenie okresu obowiązywania zakazu udostępnienia wyrobu] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  78.  [Przedłużenie okresu obowiązywania zakazu udostępnienia wyrobu]

Organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji, przedłużyć okres obowiązywania zakazu, o którym mowa w art. 75 ust. 1, do czasu zakończenia postępowania.