[Zbadanie zasadności wszczęcia postępowania] - Art. 77. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Zbadanie zasadności wszczęcia postępowania] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  77.  [Zbadanie zasadności wszczęcia postępowania]

Organ nadzoru rynku w celu zbadania zasadności wszczęcia postępowania lub w jego toku, może w szczególności:

1)
przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie dodatkowej kontroli;
2)
zwrócić się do podmiotu gospodarczego o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących wyrobu.