[Współpraca jednostek notyfikowanych z organami nadzoru rynku] - Art. 65. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Współpraca jednostek notyfikowanych z organami nadzoru rynku] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  65.  [Współpraca jednostek notyfikowanych z organami nadzoru rynku]

Jednostki notyfikowane współpracują z organami nadzoru rynku w celu ustalenia, czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie.