[Badanie sprawozdań finansowych] - Art. 55. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Badanie sprawozdań finansowych] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  55.  [Badanie sprawozdań finansowych]
1. 
Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega badaniu przez firmę audytorską.
2. 
Minister dokonuje wyboru firmy audytorskiej.