[Obowiązek spełnienia wymagań] - Art. 5. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Obowiązek spełnienia wymagań] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  5.  [Obowiązek spełnienia wymagań]

Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku muszą spełniać wymagania.