[Obowiązki instalatora] - Art. 14. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Obowiązki instalatora] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  14.  [Obowiązki instalatora]
1. 
Instalator ma obowiązek zapewnić, że dźwig został zaprojektowany, wytworzony, zainstalowany i przetestowany zgodnie z wymaganiami.
2. 
Przepisy art. 13 pkt 2-10 i 12-16 stosuje się odpowiednio do instalatora.