Art. 83b. - [Decyzje i postanowienia] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  83b.  [Decyzje i postanowienia]
1. 
Jeżeli przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują wydanie postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, Zakład w tych przypadkach wydaje decyzję.
2. 
Od wydanych w trakcie postępowania innych postanowień Zakładu zażalenie nie przysługuje.