[Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe] - Art. 7. - System ubezpieczeń społecznych. - Dz.U.2022.1009 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  7.  [Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe]

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo.