[Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe] - Art. 11. - System ubezpieczeń społecznych. - Dz.U.2021.423 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.423 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 31 marca 2022 r.
Art.  11.  [Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe]
1.  10
 Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 12 i 23.
2.  11
 Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 7b, 8 i 10.
10 Art. 11 ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U.2021.1834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2021 r.
11 Art. 11 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1621) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 września 2021 r.