[Gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia przy ubezpieczeniu dobrowolnym] - Art. 10. - System ubezpieczeń społecznych. - Dz.U.2022.1009 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia przy ubezpieczeniu dobrowolnym] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  10.  [Gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia przy ubezpieczeniu dobrowolnym]

Jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał.