Art. 8. - System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.
Art.  8. 

(uchylony).