Art. 2. - [Sektory i podsektory energochłonne objęte rekompensatami] - System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.
Art.  2.  [Sektory i podsektory energochłonne objęte rekompensatami]

Do ubiegania się o rekompensaty są uprawnione podmioty wykonujące działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonym w wykazie sektorów oraz podsektorów energochłonnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy.