Art. 79. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 79. - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  79. 

(uchylony).