[Termin egzaminu ósmoklasisty] - Art. 44zt. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 44zt. - [Termin egzaminu ósmoklasisty] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44zt.  [Termin egzaminu ósmoklasisty]

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

1)
w terminie głównym:
a) 4
 w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w maju,
b)
w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu, oraz
2)
w terminie dodatkowym:
a)
w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,
b) 5
 w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju;

- zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze.

4 Art. 44zt pkt 1 lit. a zmieniona przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
5 Art. 44zt pkt 2 lit. b zmieniona przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.