[Obrót używanymi podręcznikami] - Art. 22b. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 22b. - [Obrót używanymi podręcznikami] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  22b.  [Obrót używanymi podręcznikami]

Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.