Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.

Rozdział  8

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

Art.  38.
1. Kto wiedząc, że wyrób lub proces jego wytwarzania nie są zgodne z wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi, nadaje wyrobowi znak zgodności, podlega karze grzywny do 100.000 zł.
2. Tej samej karze podlega ten, kto bez wymaganych uprawnień nadaje znak zgodności.