[Dotychczasowe przepisy wykonawcze] - Art. 64. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  64.  [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy, obowiązują dotychczasowe przepisy wykonawcze, o ile nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy.