[Kadencja Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji i Rady do Spraw Akredytacji] - Art. 61. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 61. - [Kadencja Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji i Rady do Spraw Akredytacji] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  61.  [Kadencja Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji i Rady do Spraw Akredytacji]
1. 
Kadencja Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji powołanego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 67 ust. 1, upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.
2. 
Kadencja Rady do Spraw Akredytacji powołanej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 67 ust. 1, upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.