[Pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji] - Art. 59. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  59.  [Pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji]

Pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 67 ust. 1, stają się w dniu wejścia w życie ustawy pracownikami Polskiego Centrum Akredytacji.