[Uniemożliwienie zbadania próbki kontrolnej] - Art. 47c. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 47c. - [Uniemożliwienie zbadania próbki kontrolnej] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  47c.  [Uniemożliwienie zbadania próbki kontrolnej]

Kto będąc obowiązanym do przechowywania próbki kontrolnej, niszczy ją, usuwa spod zabezpieczenia lub uniemożliwia zbadanie tej próbki, podlega grzywnie.