[Oznakowanie wyrobu nie podlegającemu temu obowiązkowi] - Art. 47b. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 47b. - [Oznakowanie wyrobu nie podlegającemu temu obowiązkowi] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  47b.  [Oznakowanie wyrobu nie podlegającemu temu obowiązkowi]

Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega temu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób,

podlega grzywnie.